ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κιν.: 6970 100515

Ιατρείο Θεσσαλονίκης

Ιατρείο Καβάλας

Δαγκλή 10 – 2ος όροφος
Τηλ.: 2510 229116

Δέχεται κάθε Παρασκευή κατόπιν ραντεβού

Κλινική “Άγιος Λουκάς”

Πανόραμα, ΤΚ.:552 36

Γραφείο Α 3.06

Τηλ.:2311 388363
Δέχεται κατόπιν ραντεβού

© Copyright 2020  Αθανάσιος Χ. Παπαϊωάννου- Αγγειοχειρουργός

Developed by Que – Healthcare Marketing | All rights reserved